Klaga forlag inn til Forliksrådet for å ha skrive om garden deira – vann ikkje fram

Grunneigarane kravde at forlaget trekte turen frå boka og stemna dei inn for Forliksrådet.