Kjøpte tomta nærmast på impuls. – Vi er i 40-åra, siste sjanse til å bygge var no

Fleire har kjøpt bustadtomter i «øydemarka» på Digernes. Familien Olsen Haugland er i siste innspurten på sitt hus.