Kjøpte sperrestove i Førde - no har han eige museum

Frå gjenbruksbutikkane i Førde og Sogndal har Idar Mo samla skattar som no nærmar seg millionen.