Kjøpte opp Ricco Vero-kjeda: – Det er sidebusinessen min å kjøpe butikkar som har gått konkurs

I starten av april gjekk kleskjeda Ricco Vero konkurs. For ei veke sidan vart buet kjøpt opp og seks dagar seinare opna alle butikkane att.