Kjøpt for under 2 millionar i 2005. Gjekk for over 5 millionar no. Sjå eigedomssala i din kommune

Desse eigedommane skifta eigar i desember.