Kjøpesentera:– Det er ikkje alltid folk tenkjer seg godt om