Kjetil vil låne pengar og gje alle asfalt

Formannskapet i Fjaler vil låne pengar for å asfaltere alle vegane på kommunen sine prioriteringslister.