Kjetil fekk ein idé som kan få heile Jølster i aktivitet

Årdal og Helgheim Grendalag søkjer om midlar til å lage tuftepark ved Jølstravatnet.