Kjem til å krevje erstatning frå kommunen for tapte utleigeinntekter

Naustet Eigedom AS har ikkje fått nytta tomta si medan Førdepakken sitt tiltak har drege ut. Advokaten har varsla erstatningskrav.