Kjartan Lauritzen med talkshow for å hjelpe ferske artistar i Norge

– Inntektene skal i første omgang fungere som velgjerd for kulturen.