Kjærland trer frå stillinga som fabrikksjef ved Hydro Høyanger. No returnerer han til Karmøy, der han starta Hydro-karrieren som lærling for over 30 år sidan. Det skriv Hydro i ei pressemelding.

Kjærland byrja som fabrikksjef i Høyanger i 2020 etter å ha innehatt fleire leiarstillingar på Karmøy.

Firda kjem tilbake med meir.