Erik Solheim – du svarte ikkje på spørsmålet mitt vedk. vindkraftkonsesjonar til Equinor i utlandet. Eg får gjere spørsmålet enklare (ja/ nei): Er det heilt i orden at det norskeigde selskapet Equinor får investere i vindkraftverk i utlandet (anten det er Danmark eller Kina har ingenting med saka å gjere)?