Katten til Beate lever med tre bein. Politiet gjev opp å finne ut kven som skaut Timba

Det går mot at politiet legg vekk saka om katten Timba, som vart skoten i Lånefjorden.