Kari og Karina fekk ikkje «storfint» besøk. Men fint besøk fekk dei.

– Eg var inne og henta ein kavring til å lokke den med, men det var ikkje nødvendig.