Snart er dagen her igjen, 8. mars. Dagen flere påstår Norge ikke lenger trenger, fordi vi tydeligvis er et fullt ut likestilt land. Videre hører jeg stadig vekk mennesker som nøler eller nekter å anse seg selv som en feminist. De sitter gjerne med en oppfatning av at feminister ikke kan barbere leggene sine, gå med BH, og sist men ikke minst at feminister må hate menn. Dette er helt feil.

Å være feminist handler om at man ønsker frihet, likestilling og rettferdighet for alle, uansett kjønn. En feminist innser at samfunnet fortsatt lar kjønn prege, og tidvis avgjøre, hvilke utfordringer enkeltmennesker møter i sin hverdag og prøver å gjøre noe med det. Kort sagt handler feminisme om likestilling for alle, noe jeg tror alle kan stille seg bak.

Jeg er feminist fordi jeg tror på et samfunn der alle mennesker skal ha friheten og muligheten til å være seg selv, hvor ikke kjønn skal definere mulighetene man har til å lykkes. Jeg er feminist fordi kjønn i 2020 fortsatt spiller en rolle i fordeling av posisjoner, lønn og makt i samfunnet. Jeg er feminist fordi det er grunnleggende urettferdig at 1 av 10 kvinner i Norge rapporterer at de har blitt voldtatt, samtidig som kun 1 prosent av disse anmeldelsene faktisk ender i dom. Og jeg er feminist fordi vi har en Høyre-leda regjering som gjentatte ganger gambler med kvinners rett til selvbestemmelse.

Jeg er selvfølgelig feminist for gutta også; fordi psykisk helse er vanskeligere å snakke om som gutt, og fordi 2 av 3 selvmord begås av menn. Jeg er feminist fordi jeg mener at fedre skal få selvstendig opptjeningsrett til pappapermisjon. Og fordi dropout-statistikken på videregående domineres av gutter.

Alt dette, og mye mer fortjener en politisk innsats.

Feminisme er ikke forbeholdt likestilling eller rettigheter for noen få, men for alle. En sterk kvinne- og arbeiderbevegelse har gjennom historien kjempet frem mange seire for likestillingen i Norge, men vi er enda ikke i mål.

Så lenge kjønn preger enkeltmenneskets muligheter i Norge, trenger vi feminisme. Derfor mener jeg at du burde kunne kalle deg feminist.