Jorunn har fått meir enn dans å tenke på. – Det er klart eg er skjelven, vi har jo med born å gjere

No vaskar og spritar Jorunn Reina lokala i fleire timar kvar dag for å halde lokala reine og smittefrie. Likevel ligg fokuset på dansen, og gleda av å vere tilbake etter ein tøff vår.