Klokka 06:32 måndag morgon vart det registrert eit jordskjelv i Nordsjøen, mellom Stad og Færøyane. Skjelvet vart målt til over 5 i magnitude-skalaen og kunne kjennast i heile Vestland.