Jølstringen Roy Stian er ny næringslivssjef i Sparebanken Sogn og Fjordane

Startar i jobben over nyttår.