Gå til sidens hovedinnhold

Jølstralaksen

Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

De siste ukene har det vært stor debatt rundt kunstverket Laksen som ligger langs bredden av elven Jølstra i Førde. Noen ønsker å flytte laksen for å spare en fotballbane, mens andre ønsker å la kunsten vinne over idretten for en gangs skyld. Begge sidene har poenger som er gode for sitt syn.

Mens denne debatten har rast har det skjedd nytt for den ekte laksen i Førde. Den som lever i elven Jølstra. Elven blir nå stengt for alt fiske eter laks de neste fem årene. Dette skyldes at det rett og slett er for få laks igjen av rette sort i elva. Oppdrettslaks, høy dødelighet i sjø grunnet lakselus, kraftutbygging, ulovlig fiske i Førdefjorden osv. har ført til at Jølstralaksen er døende.

Med dette tenkte jeg at motstanderne av flytting av kunstverket skulle få et argument ekstra. Gravminner er automatisk fredet i 20 år. Men siden denne gravstøtten kom i 91 er nok det toget gått fra perrongen.

Som utenbys fra skal man være forsiktig med å hive seg inn i debatter om laksen skal flyttes eller ikke.

Men jeg kommer til Sunnfjord og Førde hvert år, på grunn av laksen i flere elver i trivselsfylket. Og potensialet Førde har med elven Jølstra, hvis man setter fisken først og fiskeren som nummer 2 er enormt. Dette vassdraget har muligheter for å bli et produktivt vassdrag som uten tvil kan ha et høstbart overskudd.

Så jeg oppfordrer alle Førdianere som har engasjert seg for eller imot steinlaksen, til å ta med dette engasjementet inn for den ekte laksen. Jølstralaksen. Da kan kunstverket, om det er her eller der, være noe annet enn et gravminne. Og det fortjener kunstverket å være.

Les også

Vi må gjøre noko, sa folk. No arrangerer Hans Jakob demonstrasjon for Laksen

Les også

Laks eller idrett?

Les også

Meir enn Laksen står på spel

Les også

Laksen som landskapskunst og del av flaumsikring

Les også

Fekk 1712 underskrifter frå Framtidsførde . – Det markerer slutten på aksjonen

Kommentarer til denne saken