Då raset stengde vegen, måtte Inga og dei andre busspassasjerane overnatte på hotell

– Det var ekkelt å vere ute på vegane, så eg var i grunnen letta over at også sørsida av Jølstravatnet var stengt.