Rasfaren var kartlagd 19 stader i Jølster før uvêret, men ikkje her

I løpet av denne veka kjem ekspertar frå NGI til rasherja Slåtten i Jølster. Dei skal vurdere rasfaren ut frå same kriterium som nyleg er gjort 19 andre stader i Jølster.