NABOLAGET: Tre familiar bur i klyngetunet. I tillegg er det fleire gjestar på besøk titt og ofte.  Frå venstre: Nabo Jill Årdal, Per Siem, Janne Karin Støylen, Bjørnar Osnes ,Iris Båtevik, Aurora Steinardotter Årdal, Sofia Reite -Bjellaas, Dagrunn Støylen og Rakel Apneseth. Framme frå venstre: Olivia Haugen, Rebekka Haugen, Lukas Huus og Nikolai Haugen.
Astrid Iren Solheim Korsvoll

Janne Karin ville at borna skulle få leikekameratar. Det enda med at ho la ut hustomter for sal rundt garden sin

– Det kunne ikkje gått betre, seier Janne Karin Støylen. No søkjer ho og naboane i klyngetunet endå fleire tilflyttarar til garden.
Publisert