Jofrid vil sikre sambygdingane gatelys, men blir avvist av kommunen

Jofrid Aardalsbakke Djupvik i Årdal og Helgheim grendalag søker om kommunal draghjelp til å få nye gatelys i Årdalen. Men rådmannen i Jølster tilrår at saka blir sendt over til Sunnfjord kommune.