Betaler åtte millionar for å deponere tunnelmasse. Det opnar for rasteplass på Kjøsnesbrua

Statens vegvesen betaler Sunnfjord kommune 8,1 millionar kroner for å ta i mot tunnelmasse frå Kjøsnesfjordtunnelen. Det opnar både for etablering av rasteplass på Kjøsnesbrua ved innløpet til Kjøsnesfjorden og bygging av ein lokal skogsveg.