Arne er grunneigar og nektar å fjerne denne trappa ved E39: – Den er bygd på vår eigedom

Statens vegvesen krev at grunneigar fjernar denne trappa. Grunneigar Arne Gjesdal nektar, og grunngir kvifor i eit fem sider langt svar.