Rasteplass og gangbru vil koste 42,7 millionar. – Kan bli Jølsters svar på Utsikten på Gaularfjellet

Den planlagde opprustinga av brua over Kjøsnesfjorden vil koste 42,7 millionar kroner. Dette kjem fram i grovkalkylane for prosjektet gjort av Nordplan.