– NVE har ikkje løfta ein finger for grunneigarane på Slåtten

Advokaten til to av grunneigarane på rasherja Slåtten i Jølster, Erik Mjell, rettar stert kritikk mot NVE for måten dei behandlar grunneigarane på.