Leiaren i rassikringsgruppe meiner noko no må gjerast: – Det er ikkje godt nok

– Vi klarar ikkje å sikre oss mot alle farar. Men viss viljen er sterk nok, kan mykje løysast gjennom eit nasjonalt krafttak.