Omsetninga halvert, men André meiner selskapet er rigga for framtida

Omsetninga i Dvergsdal & Sunde bygg vart halvert i 2018 samanlikna med året før, men rekneskapstala er ikkje lenger raude.