Nils Arne auka omsetninga med 25 millionar

Omsetninga auka med nær 25 millionar kroner, men resultatet vart berre litt betre enn i 2017 for Nils Arne Dvergsdal sitt entreprenørfirma, Ottar Dvergsdal AS.