Konkursen i Dvergsdal Bygg: Krav på 19 millionar i buet

Det er meldt inn krav på rundt 19 millionar kroner i buet etter at Dvergsdal Bygg vart slått konkurs 3. september.