Ei 50 prosent stilling som utearbeidar i kyrkja ligg inne i fellesrådets budsjett, men må kuttast viss kommunen ikkje løyver meir midlar.

– Utan dennes stillinga er det fleire kyrkjegardar som ikkje blir stelte og slegne sommaren 2017, skriv rådet i eit brev til kommunen.

Rådet ber om meir midlar og viser til at ingen kommunar i Nordfjord brukar mindre midlar på kyrkja per innbyggar enn Gloppen. Det føreslegne budsjettkuttet på 725.000 kroner får også konsekvensar for planane om å måle Gimmestad kyrkje i 2017.