- Utan pengane frå BKK-fusjonen hadde vi vore sett sjakk matt. Dette er ein gåvepakke

Idrettshallane i Jølster blir fullfinasiert viss formannskapet får det som dei vil.