Han tordna mot fusjonen. No blir BKK-pengar redninga for idrettshallane i Jølster

Når nauda er størst i Jølster, viser det seg at BKK er nærast.