7500 kroner til seniordansarane

MIDLAR: Eldredansen er en av tre som får midlar frå Den kulturelle skulesekken

MIDLAR: Eldredansen er en av tre som får midlar frå Den kulturelle skulesekken Foto:

JØLSTER: Seniordansen får 7500 kroner av potten til Den kulturelle spaserstokken.

DEL

Lokale nyheiter - 5 kr for 5 veker

Kommunen søkte om midlar til tre konkrete prosjekt for 2016, og i november kom meldinga om at det er løyvt totalt 25.000 kroner til Jølster. Dermed vankar det 7500 kroner både til seniordansen, pensjonistlaget og kulturelle aktivitetar ved omsorgssenteret. Resten av tilskotet blir brukt til å arrangere bokkafé for eldre på biblioteket, går det fram av løyvingsbrevet frå kommunen.

Midlane til kulturelle aktivitetar på omsorgssenteret kan nyttast når det ligg før eit arrangement som passar inn i vedtektene for tildeling, skriv førstekonsulent Hilde Hegrenes. Ho presiserer også at midlane til pensjonistlaget skal nytast til aktivitetar som kjem dei eldre i Jølster kommune til gode.

Artikkeltags