- Hallane på Skei og Vassenden kan ikkje sidestillast

Idrettshallen på Vassenden bør gje 100 prosent momskompensasjon. Det er ikkje like sjølvsagt for fotballhallen på Skei, meiner Kjell Navelsaker.