Grunnarbeidet skulle koste 492.000. Rekninga vart nær 900.000

Budsjettet for grunnarbeida for fotballhallen på Skei sprekk med nær 400.000 kroner.