Jølster satsar offensivt på å rekruttere sjukepleiarar. Dette rommet er sentralt

Det blir kalla demorommet og er sentralt når Skei omsorgssenter rustar seg for å ta i mot den stadig veksande gruppa av eldre.