Må ha tilleggsløyving for hall på Vassenden

Bygging av den planlagde idrettshallen på Vassenden vil koste mellom 50 og 53 millionar kroner. Det medfører ei overskriding på mellom sju og ti millionar kroner.