Grunnarbeidet til fotballhallen minst ein million dyrare enn planlagt

Det kan få konsekvensar for utrustinga av hallen, meiner ordførar Oddmund Klakegg.