Magne har venteliste, vil bygge ut 20 nye tomter på Vassenden

Alle tomtene i det som var første trinn av bustadfeltet Jovikhogen er selde. No vil Magne Støfring utvide feltet som ligg like ved Langhogane på Vassenden.