Kommunen er lei av å vente, trugar med å seie opp utbyggingsavtale

Vegarbeid og utbygging av tekniske anlegg skulle vore ferdig for snart to år sidan. No er kommunen lei av å vente.