Ekspertar er ueinige i om dette området er rasfarleg eller ikkje

Er området ved det tidlegare HV10-bygget på Skei rasfarleg? Ekspertar på ras er usamde, og no varslar NVE varslar motsegn mot reguleringsplanen for området.