Brannmannskapa i Jølster nektar å signere arbeidsavtale

Brannmannskapa i Jølster meiner Sunnfjord kommune legg opp til svekt beredskap på Skei og Vassenden frå årsskiftet. Det aksepterer dei ikkje, og nektar å signere arbeidsavtalen med kommunen.