Området har potensial for funn av automatisk freda kulturminne, primært frå gardsbusetnad i jernalder og mellomalder, meiner ho. Den arkeologiske karlegginga er tenkt gjennomført i haust og har ein prislapp på 81.150 kroner, går det fram av eit brev til kommunen. Det er budsjettert med inntil fire dagsverk i felt, to til førearbeid, rapportering og oppfølging.