I dette fjellet sprenger 50 personar ti meter tunnel i døgnet

Sett frå utsida ligg fjellet Halvgjerda mellom Moskog og Kvammen i Jølster som det alltid har gjort. Men det er berre utanpå.