Falsk tryggleik med fleire fotgjengarfelt her

Sjølv om Skei sentrum berre har eitt fotgjengarfelt, vil ikkje Statens vegvesen tilrå fleire. – Det kan skape farlege situasjonar.