Jølster Skisenter nærmar seg ein ny dagleg leiar

Søknadsfristen gjekk ut i slutten av juni. No er det fleire som har meldt interesse for å ta fatt på stillinga.