John Elling fryktar mangel på bærplukkarar. – Eg ser store utfordringar

Rundt 500 utanlandske sesongarbeidarar inntek bærhagane i Gloppen og Vikane kvar sommar. Dei kjem truleg ikkje i år.