Har du rett lønn? Sjekk kva folk fekk i lønnsauke

Artikkelen er over 1 år gammel

Ei snittårslønn i Norge auka frå 535.900 kroner i 2017 til 551.800 kroner i 2018 syner ferske tal frå SSB.